درگیری در داخل سوریه باقی مانده است به نوک نرسیده استساعت: 07:46
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/08
شناسه خبر: 1834988

مشاور گروه ملل متحد در داخل امور سوریه مدعی شده کدام ممکن است درگیری در داخل سوریه باقی مانده است به نوک نرسیده است.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ به نقل به همین دلیل رویترز، «گی‌یر پدرسن»، مشاور گروه ملل در داخل امور سوریه در داخل معاصر‌ترین اظهارات شخصی مدعی شد کدام ممکن است بن‌بست راهبردی کنونی در داخل سوریه {نباید} باعث این تصور شود کدام ممکن است سوریه به دارایی ها کمتری می خواهد، هر دو دسترسی به بهترین راه‌رفع سیاسی امری حیاتی نخواهد بود.


پدرسن آرزو کرد کانون اصلی تا حد زیادی بر سوریه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «کانون اصلی تصمیم ۲۲۵۴ کدام ممکن است هفت 12 ماه پیش به اتفاق آرا به تصویب رسیده بود، بهترین راه حلی سوری را برای درگیری سوریه با استفاده از مذاکره فوری میان حکومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان آرزو کرد شده بود.»


مشاور گروه ملل فقط در مورد شکسته نشده درگیری در داخل سوریه اظهار داشت: «موارد اکنون نیست شاهد بهبود حمله ها اثیری در داخل شمال غربی، برخوردهای عمق‌یافته در داخل فراگیر عفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال ژاپنی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید أتش توپخانه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار بمب بازو‌ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسازی شده در داخل وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست رویدادهای امنیتی در داخل تمام جبهه‌ها هستیم.»


پدرسن خواهد شد اظهار داشت کدام ممکن است مشقات افراد سوریه به بهترینها درجه شخصی به همین دلیل تحریک کردن درگیری تا این مرحله رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد جا کدام ممکن است کانون اصلی بین المللی روی فاجعه اوکراین است، به پناهجویان سوری کلمه کمتری می‌شود.


شکسته نشده {شرایط} جنگی مورد ادعای مشاور گروه ملل در داخل سوریه در داخل شرایطی است کدام ممکن است منصفانه منبع مفید میدانی بلندپایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاد آگاه به همین دلیل ورزش گروه تروریستی «داعش» به {تازگی} فاش کرد کدام ممکن است این گروه به همین دلیل نیروهای یانکی در داخل قلمرو التنف در داخل مثلث مرزی سوریه، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن، در داخل شرق حومه استان حمص، کدام ممکن است نظامی آمریکا در داخل آن خواهد شد جا تدارکات لجستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش را مستقرر کرده، حمایت زیادی اکتسابی می‌تنبل.


این منبع مفید حاد آگاه مشاوره است کدام ممکن است حمایت آمریکا به همین دلیل گروه‌های تروریستی با استفاده از سویه ها تدارکاتی به {مناطق} «رقه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حماه» می‌رسد.


پیش تر دادستانی ارتش سوریه حمایت آمریکا به همین دلیل داعش را نصب شده شده دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأکید کرد} حضور {غیرقانونی} آمریکا در داخل ناخوشایند سوریه، نقض قانون اساسی گروه ملل است. دادستانی ارتش سوریه همراه خود تخلیه اطلاعیه‌ای گفتن کرده بود: حضور ارتش آمریکا در داخل سوریه هیچ توجیه معتبر ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان جز اشغالگری اسم یکی دیگر بر آن خواهد شد گذاشت. مشاور دادستانی ارتش سوریه در داخل اطلاعیه‌ای فقط در مورد اینکه تحولات فعلی استان الحسکه در داخل شرق سوریه حقیقت این است اجرای نرم افزار اشغالگران یانکی برای ماندگاری تا حد زیادی در داخل ناخوشایند سوریه است، {تأکید کرد}: سوریه همراه خود حضور آمریکا در داخل ناخوشایند شخصی موافقت نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین مقدمه این حضور، {غیرقانونی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین قانون اساسی گروه ملل است.


انتهای پیام/