مسابقه ضیافت رمضان همراه خود ۷۵ فضای فروش برای دختران سرپرست خانواده کرج برگزار شد/ ذرات نبود بازارچه کاملاً بر بالا ۵ هزار سوار صنایع دستی گرفته شده البرزساعت: 10:59
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/06
شناسه خبر: 1834522

فریدون محمدی اظهار داشت: به طور همزمان ماه مبارک رمضان مسابقه ضیافت رمضان همراه خود ۷۵ فضای فروش در داخل پارک خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ مروارید کرج برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه عید فطر ثابت است.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ فریدون محمدی مدیرکل میراث باکلاس البرز در موضوع برگزاری ۳۵ فضای فروش صنایع دستی گرفته شده در داخل کاخ مروارید کرج، در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار تیتریک، اظهار داشت: ورزش این نمایشگاه به دلیل ۲۴ فروردین تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه عید فطر شکسته نشده ممکن است داشته باشد.


محمدی در داخل شکسته نشده افزود: نمایشگاهی همراه خود ۴۰ فضای فروش صنایع دستی گرفته شده در داخل پارک خانوار کرج به دلیل ۱۸ فروردین تحریک کردن به {کار} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه عید فطر به ورزش شخصی شکسته نشده می دهد، عنوان مسابقه های مذکور {در شهر} کرج ضیافت رمضان است. 


وی در موضوع اینکه در داخل مجموع ۷۵ فضای فروش در داخل کپک صنایع دستی گرفته شده، {مشاغل خانگی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوغات برپا شدند، گفت: ۹۰ شانس مشارکت کنندگان مسابقه دختران سرپرست خانواده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی ۱۰ شانس به اختصاص پیدا کرده است.


محمدی اجرای نرم افزار های باکلاس برای جوانان، {مراسم} احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out غذای نذری بین جوانان {کار} را به دلیل جمله اقدامات جانبی مسابقه برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در داخل 12 ماه ۱۴۰۰برش اشتغال تصمیم گیری شده در داخل بخش صنایع دستی گرفته شده ۲۵۵ مورد بود.


وی در موضوع اینکه میراث باکلاس در داخل زمینه صنایع دستی گرفته شده طی 12 ماه  ۱۴۰۰ برای ۶۳۱ نفر اشتغال زایی کرد، اظهار داشت: {متاسفانه} وضعیت ثابتی برای برپایی بازارچه کاملاً در داخل کرج {نداریم}، علی رغم پیگیری ها مجوز هر دو مکانی به ما اختصاص دانش نشده است.


محمدی افزود: البرز همراه خود بیش به دلیل ۳ میلیون گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ هزار سوار به دلیل نبود بازارچه کاملاً مبارزه کردن می برد، همراه خود پشتیبانی گروه سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظر شهرداری کرج بازارچه های لحظه ای در داخل پارک ها برگزار می کنیم با این وجود در داخل صورت اختصاص وضعیت چسبیده هنرمندان می توانند تولیدات شخصی را راه اندازی شد کنند. 


 


انتهای پیام/