جداول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال‌های مقررات امور مالی 12 ماه 1401 چاپ شده شدساعت: 20:15
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/06
شناسه خبر: 1834692

رییس‌جمهور در حال حاضر طی نامه‌ای «اصلاحات مقررات امور مالی 12 ماه 1401 کامل ملت در داخل محتوای متنی، جداول، اتصال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات متفرقه» ارسالی به دلیل سوی رییس مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهور در حال حاضر طی نامه‌ای «اصلاحات مقررات امور مالی 12 ماه 1401 کامل ملت در داخل محتوای متنی، جداول، اتصال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات متفرقه» ارسالی به دلیل سوی رییس مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.


جدول تبصره 14 مطمئناً یکی جداول حیاتی مقررات امور مالی 1401 است. طبق جدول 1، مجموع ردیف دارایی ها جدول تبصره 14 امور مالی 1401، حدود 636 هزار میلیارد تومان باقی مانده شده است.


ردیف دارایی ها امور مالی شامل می شود دریافتی‌های حاصل به دلیل تخلیه داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادراتی فرآورده‌های نفتی، تخلیه داخل بنزین خالص، صادرات ال.پی.جی نمایندگی سراسری پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده، تخلیه داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادراتی اتان، ال.پی.جی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوگرد نمایندگی سراسری بنزین، اصلاح کردن قیمت خبره بنزین، دارایی ها حاصل به دلیل بهبود هزینه صادراتی فرآورده‌های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معوقات سنواتی به دلیل پتروشیمی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه‌ها است.


جدول 1در داخل جدول 2 نیز فاز مصارف جدول تبصره 14 امور مالی 1401 تحویل داده می شود. در داخل ردیف 11 مصارف، به میزان 73.8 هزار میلیارد تومان برای صنوبر یارانه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی تخصیص دانش شده است کدام ممکن است قابل مقایسه با 12 شانس به دلیل کامل دارایی ها است. 


خواهد شد مبلغ 42.7 هزار میلیارد تومان نیز به کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی اختصاص می‌یابد.


جدول 2

مخلوط ردیف‌های مصارف نیز قابل مقایسه با همراه خود مجموع دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم 636 هزار میلیارد تومان است.


مطمئناً یکی رهنمودها جلب توجه کلمه {در این} فاز، تخصیص 2 هزار میلیارد تومان به نمایندگی سراسری پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده فرآورده‌های نفتی در داخل ردیف 10 برای تعیین جایگاه‌های در دسترس بودن گازمایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی خودروهای LPGسوز است.


انتهای پیام/


منبع مفید: فارس