گروه سراسری والیبال بانوان در داخل مسابقه جام کورناکیا به ترکیبی 4 گروه برتر صعود کردساعت: 21:36
گذشته تاریخی تخلیه: ۱۳۰۱/۰۱/۲۸
کد خبر: 1822714

گروه سراسری والیبال ایران در داخل مرحله اول چهارم باقی مانده جام کورناکیا همراه خود شکست مشاور رومانیایی به ترکیبی 4 گروه برتر نیمه باقی مانده این رقبا ها راهی که در آن کشف شد.

به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا ؛ به گزارش روابط پایه فدراسیون والیبال، دیدارهای مرحله اول چهارم باقی مانده مسابقه والیبال جام کورناکیا بچه ها زن {زیر} 17 12 ماه عصر درست در این لحظه {در شهر} پوردنونه ایتالیا برگزار شد.

گروه والیبال بانوان ایران کدام ممکن است همراه خود سه پیروزی متوالی به مرحله اول چهارم باقی مانده راهی که در آن کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل گروه مقدماتی قرار گرفت، {در این} مرحله به مصاف مشاور رومانی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه نهایی 3 بر عالی این گروه را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین برد متوالی تمیز کردن با انگشت آورد. به مرحله نیمه باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 مقام اول مسابقه راهی که در آن کشف شد.

در داخل ست {سوم} این دیدار شاگردان میترا شعبانیان معلم گروه بچه ها زن ایران همراه خود نتیجه نهایی 25 بر 21 شکست خوردند با این وجود در داخل گروه های اول، دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم همراه خود نتیجه نهایی بر مشاور رومانی به شیوع رسیدند. به آماده سازی 25-12، 25-11 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25-17.

گروه والیبال کودکان ایران بامداد فردا (دوشنبه 29 فروردین) در داخل مرحله نیمه باقی مانده به مصاف مشاور ایتالیا {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت شکست این گروه جواز حضور در داخل فینال را خرید می تنبل. عصر فردا همراه خود برگزاری مرحله باقی مانده جام حذفی کرونازیا ایتالیا پیگیری می تواند.

شگیگ حسنخانی، پریا حاجتمند، پاداش هادی، مریم محمدی، سارینا یعقوبی، پاداش حسینی، آسیه حسنی، زهرا محمدزاده، نلی رستمی، درسا فلاح، نجار هاشمی، پاداش تالی، دیانا رشیدی، هلیا بری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتنا شادکین.

میترا شعبانیان معلم گروه، محبه نجفیزه معلم، اعظم ایدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفورا گلاوشان پشتیبانی معلم، شبنم سراسری بدنساز، دین شاهمرزاده آنالیزور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبیبلو فیزیوتراپیست.

شایان اشاره کردن است گروه های سراسری والیبال زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد ایران در داخل غیر زمینی ترین ماموریت تدارکاتی گذشته تاریخی والیبال ایران به جام کورناسیا ایتالیا اعزام شدند.