عکس گرفتن در داخل کارولینای جنوبی؛ 12 نفر مجروح شدندپلیس کارولینای جنوبی معرفی شد در داخل عکس گرفتن در داخل {یک مرکز خرید} در داخل کلمبیا 12 نفر زخمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مظنون دستگیر شدند.