تکذیب شنیده ها سوء معنی به به فرستاده قطر در داخل تهرانساعت: 05:20
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/09
شناسه خبر: 1835205

به دلیل سوی روابط پایه وزارت امور خارجه صورت گرفت

روابط پایه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر سوءقصد به فرستاده قطر در داخل تهران را تکذیب کرد.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ در داخل پی تخلیه اخباری مبنی بر ترور فرستاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قطر در داخل تهران، روابط پایه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد در حال حاضر (جمعه) ۹ اردیبهشت ماه در داخل اطلاعیه ای داستان ها چاپ شده شده مبنی بر سوءقصد به فرستاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قطر در داخل تهران را تکذیب کرد.


{در این} اطلاعیه به دلیل رسانه ها درخواست شده است شده است در داخل نقل داستان ها دقت مورد نیاز را داشته باشند.


پیش به دلیل این اخباری  مبنی بر ترور فرستاده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین قطر در داخل تهران در داخل پنجشنبه ساعت شب چاپ شده شده بود. 


انتهای پیام/