تولید انرژی ما و نیاز روزانه آن

بدن ما برای عملکردهای متابولیک و فیزیولوژیکی خود به انرژی نیاز دارد. انرژی را از غذا و ترکیبات درشت مغذی آن یعنی کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها می گیرد. انرژی دریافتی از غذا باید شرایط لازم برای دستیابی و حفظ سلامت، عملکرد فیزیولوژیکی و رفاه مطلوب را برآورده کند.

انرژی مورد نیاز مقدار انرژی غذایی مورد نیاز برای حفظ اندازه بدن، ترکیب بدن، و سطح فعالیت بدنی لازم مطابق با سلامت طولانی مدت است. انرژی مورد نیاز رژیم غذایی را نمی توان جدا از سایر مواد مغذی در جیره در نظر گرفت، زیرا فقدان یکی بر سایر مواد مغذی تأثیر می گذارد. بنابراین، نیازهای انرژی باید از طریق مصرف یک رژیم غذایی که تمام نیازهای مواد مغذی را برآورده کند، برآورده شود.

میتوکندری ها در سیتوپلاسم تمام سلول های یوکاریوتی یافت می شوند، یعنی سلول هایی با هسته های مشخص. وظیفه اصلی آنها تولید مقادیر زیادی انرژی به شکل آدنوزین تری فسفات (ATP) است. تعداد میتوکندری در هر سلول بسیار متفاوت است.

ATP، مولکول حامل انرژی، در سلول های همه موجودات زنده یافت می شود. هنگامی که ATP تجزیه می شود، انرژی آزاد می شود و می توان از آن برای کار سلولی استفاده کرد. از آنجایی که ATP به راحتی شکسته و اصلاح می شود، ATP مانند یک باتری قابل شارژ است که فرآیندهای سلولی را تامین می کند.

ATP اغلب به عنوان “واحد مولکولی ارز” انتقال انرژی درون سلولی نامیده می شود. ATP انرژی حاصل از تجزیه غذا را جذب می کند و آن را برای سوخت رسانی به فرآیندهای سلولی آزاد می کند. بدن ما هر روز معادل وزن بدن خود را در ATP بازسازی و بازیافت می کند.

انرژی مورد نیاز روزانه –

فقط مقادیر کمی ATP در بدن وجود دارد. بنابراین لازم است ذخایر انرژی کافی برای پشتیبان گیری وجود داشته باشد. مقدار انرژی مورد نیاز روزانه بستگی به مصرف انرژی روزانه و نیاز انرژی متابولیک فرد دارد که به وزن بدن و سطح فعالیت فرد بستگی دارد.

انرژی که از غذا برای سوخت بدن خود دریافت می کنیم، بر حسب کیلوژول اندازه گیری می شود. چربی، کربوهیدرات و پروتئین که در غذاها یافت می شوند، همگی انرژی را تامین می کنند.

مصرف انرژی اولیه بدن انسان 4 کیلوژول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت است. بنابراین مصرف انرژی پایه یک فرد را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

کل مصرف انرژی = وزن بدن (کیلوگرم) × 4 کیلوژول × 24 ساعت در روز / 4.18 کیلوژول

مقدار کل مصرف انرژی بر 4.18 کیلوژول تقسیم می شود تا مقدار آن به کیلو کالری تبدیل شود (1 کیلو کالری = 4.18 کیلوژول). این محاسبه مصرف انرژی روزانه را نشان می دهد.

انرژی مورد نیاز افراد با سن، جنسیت، اندازه بدن و سطح فعالیت متفاوت است. دریافت غذای اضافی که به عنوان انرژی استفاده نمی شود می تواند به عنوان چربی در بدن ذخیره شود. ذخیره بیش از حد چربی می تواند منجر به شاخص توده بدنی (BMI) بالا شود.

BMI چربی بدن فرد را نشان می دهد و بر اساس قد و وزن فرد تعیین می شود. در بزرگسالان، BMI پیشنهادی طبیعی بین 19 تا 24 است. BMI بالا به طور بالقوه می تواند منجر به بیماری یا عوارض سلامتی شود. برای داشتن یک BMI ایده آل، انرژی دریافتی فرد نباید بیشتر از انرژی سوزانده شده به طور منظم باشد.

تعادل انرژی –

تعادل انرژی رابطه بین کالری دریافتی به بدن از طریق غذا و نوشیدنی و کالری مصرف شده در بدن برای انرژی مورد نیاز روزانه ما است.

وقتی کالری بیشتری نسبت به مصرف خود دریافت می کنید، در تعادل انرژی مثبت قرار دارید. زمانی که کالری کمتری نسبت به مصرف خود دریافت می کنید، در تعادل انرژی منفی قرار دارید. تعادل انرژی شما بر متابولیسم، تعادل هورمونی و خلق و خوی شما تأثیر می گذارد.

تعادل منفی انرژی منجر به کاهش وزن می شود. بدن کمبود انرژی را تشخیص می دهد و از ذخایر چربی خواسته می شود تا تفاوت را جبران کند. تعادل انرژی مثبت نه تنها از نظر افزایش وزن بلکه از نظر سلامتی و تناسب اندام نیز پیامدهای خاص خود را دارد.

نتیجه گیری –

عملکردهای متابولیک و فیزیولوژیکی بدن ما نیاز به انرژی دارد که از غذایی که می خوریم تولید می شود. میتوکندری هایی که در سیتوپلاسم تمام سلول های یوکاریوتی یافت می شوند، مقادیر زیادی انرژی به شکل ATP تولید می کنند. بدن ما هر روز معادل وزن بدن خود را در ATP تولید می کند. انرژی مورد نیاز افراد با سن، جنسیت، اندازه بدن و سطح فعالیت متفاوت است.