تنیس روی میز آسیای میانه| حریفان تیم‌های پسران و دختران ایران مشخص شدندبه گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز؛ با انجام قرعه کشی رقابتهای آسیای میانه به میزبانی قزاقستان، تیم های پسران و دختران جوان ایران حریفان خود را شناختند.


نمایندگان دختر کشورمان در گروه اول مسابقات با قزاقستان و تاجیکستان هم گروه شد.


نمایندگان پسر تنیس روی میز کشور نیز در گروه اول با ازبکستان، تاجکستان همگروه شده است.


در این رقابتها نصیبه دلیرهروی داور بلوبج تنیس روی میز کشورمان به عنوان مدیر مسابقات حضور دارد.


هدایت تیم جوانان پسر برعهده میعاد مکیف و هدایت تیم جوانان دختر برعهده نسیم رنجبر خواهد بود.