تمام پاداش‌های من خواهم کرد مصوبه هیأت‌رئیسه فدراسیون {فوتبال} را داشته/ {فوتبال} ایران جای اشخاص حقیقی سالمی درست مثل عزیزی‌خادم نخواهد بود!ساعت: 18:12
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/05
شناسه خبر: 1834395

اگر بخواهیم حرف بزنیم، خیلی حرف‌ها هست کدام ممکن است بگوییم باقیمانده چقدر گرفته‌اند؛

سرپرست پیشین خدمه سراسری {فوتبال} کشورمان ذکر شد: فوتبالی کدام ممکن است الان {داریم}، جای افرادی درست مثل عزیزی خادم نخواهد بود؛ او می رود توسط می آید من خواهم کرد آدم سالمی است.


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ مجتبی عکس ولتایی، سرپرست پیشین خدمه سراسری {فوتبال} پس به دلیل حضور در داخل مونتاژ کمیته اخلاق تصدیق شد: 2 ماه تمام صحبتی {نکردم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام هجمه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت‌ها را زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان بیانیه مطبوعاتی صادر کردم، چون اگر یک چیز نمی‌گفتم، اصولاً مظلوم واقع می‌شدم. گفتند عکس ولتایی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش نجومی گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {کسی} نداند، در نظر گرفته شده می‌تنبل ما در داخل این مورد چقدر پول نقد گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نه خیلی کمتر گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اصولاً گرفتیم. دریافتی ما برای قطعی است کدام ممکن است ۳۵ میلیون تومان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه کسورات آن قرار است چقدر خریداری شده می‌کردیم، نگه دارد. ۳۵ میلیون هم بابت تمام وظیفه در یک روز واحد‌زمانی بنده در داخل خدمه سراسری بود. کنترل کردن ۷۰-۶۰ نفر در داخل اردو طاقت فرسا است. ۱۲ اردو برگزار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} ندادم کودک‌ترین مشکلی برای گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر فنی خدمه سراسری راه اندازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دادم {مدیریت} را بلد هستم.


سرپرست سابق خدمه سراسری {فوتبال} خاطرنشان ایجاد: همراه خود ابزار‌ریزی مدون، کاری کردیم کدام ممکن است خدمه سراسری مشکلی نداشته باشد یا نباشد. بعد به دلیل آن قرار است ۱۲ ورزشی گفتند دارید جدا باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتم. سیستم من خواهم کرد این طور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {هر} باشگاهی بودم، اگر گفتند برو، رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یک چیز در نظر گرفته شده {نکردم}. دنبال {کار} خودم خیلی خودم بودم، با این وجود هجمه راه اندازی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور شدم صحبت کنم. اگر اسمی به دلیل آقای استیلی آوردم، او می رود حقش است کدام ممکن است ماهی ۵۰۰ میلیون بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نگیرد، در داخل حقش ظلم شده ولی دارید کدام ممکن است می‌گویید عکس ولتایی ماهی ۳۵ میلیون حقوق می‌گیرد، این را هم ببینید.


 


وی فقط در مورد {مسیر} طاقت فرسا خدمه سراسری برای صعود به جام جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کدام ممکن است اگر خدمه {راهی} جام جهان نمی‌شد {فوتبال} نابود می‌شد، مقوله ای داشت: خدمه را همراه خود عالی {نتایج} به جام جهان بردیم، با این وجود گفتند پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم نجومی گرفتند. در داخل کمیته اخلاق هم مدارک را آرم دادم کدام ممکن است پاداش من خواهم کرد مصوبه هیئت رئیسه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {کسی} می‌گوید مصوبه ندارد، ناقص می‌تنبل. این {کار} غیر قابل اعتماد است کدام ممکن است مصوبات را بیرون از در بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسئله را {داریم}، با این وجود در داخل کمیته اخلاق ادعا کردم کدام ممکن است پاداش بنده طبق مصوبه بوده. پاداش من خواهم کرد همراه خود همه شما عزیزانی کادر فنی بوده اند، یکی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما منصفانه عدد گرفتیم. همراه خود آقای اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربان‌علی‌پور کدام ممکن است بدنساز است، منصفانه پاداش خریداری شده کردیم.


 


سرپرست سابق خدمه سراسری {فوتبال} عنوان داشت: ۱۶ خدمه لیگ شیوع {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارید رسانه‌ها این را هم ارزیابی کنید کدام ممکن است خواه یا نه پاداش سرپرست خدمه‌های لیگ شیوع، ۳۰-۲۰ شانس است هر دو به بعد سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها اساسی پاداش می‌گیرند؟ منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۰ میلیون دریافتی من خواهم کرد همراه خود حقوق ماهیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رقم را همه شما کادر فنی به دلیل جمله معلم دروازه‌بان‌ها، معلم بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… گرفته‌اند. ممکن است ۲۰۰ هر دو ۳۰۰ میلیون نگرفته‌اند کدام ممکن است من خواهم کرد ۹۰۰ میلیون بگیرم. پاداشی بود کدام ممکن است برای بردهای خدمه سراسری فکر بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانوناً را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفاً تیز کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل قابل اعتماد بود.


 


وی ممکن است حتی ابراز داشت: در داخل مصوبات مونتاژ {سوم} هیئت رئیسه بود کدام ممکن است کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی کدام ممکن است ما جزو آن قرار است بودیم، نیاز به 100 شانس پاداش بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما 4 ورزشی را گرفتیم. در داخل مصوبات ادعا شده بود کدام ممکن است کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست فدراسیون صددرصد پاداش بگیرند، با این وجود اسمی به دلیل فردی سرپرست هر دو سرپرست خدمه معرفی شده است نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران مناسب می‌گویند، با این وجود در داخل شکسته نشده بند ۱۷ مصوبه مونتاژ {هفتم} هیئت رئیسه، آمده کدام ممکن است باقیمانده اشخاص حقیقی طبق تذکر ریاست فدراسیون پاداش می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فدراسیون تجزیه و تحلیل اطلاعات کدام ممکن است این پاداش را بدهد.


 


عکس ولتایی در داخل پاسخ به این مشکل کدام ممکن است احتمالاً رئیس فدراسیون ناقص تجزیه و تحلیل اطلاعات، ذکر شد: خیر، ناقص نبوده. گر پرده در داخل افتد، 9 بايد مانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 من خواهم کرد. من خواهم کرد منصفانه عبارت نزدیک به گران خودم خیلی خودم آقای استیلی گفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینید چه اتفاقاتی پیش به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهیم حرف بزنیم، خیلی حرف‌ها هست کدام ممکن است بگوییم باقیمانده چقدر گرفته‌اند. وقتی برخی افرادی که چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست‌شان را نمی‌شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خدمه‌های باشگاهی خدا تومان می‌گیرند، اگر حمید استیلی سالی ۵۰۰ میلیون هم بگیرد، همه چیز دوباره کم است. مرا به ۳۵ میلیون تومان مورد هجمه قرار دادند، در داخل حالی مه کدام ممکن است همه شما اشخاص حقیقی کادر فنی این پول نقد را گرفته‌اند. اینکه منصفانه {مسیر} رسانه‌ای برای کوبیدن عزیزی خادم دنبال شود مخصوصاً مهندسی خبر می‌شود. آرم دادیم کدام ممکن است جایگاه‌مان، جایگاه اشتباهی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستیم خدمه را همراه خود عالی {نتایج} گذشته تاریخی  {فوتبال} ایران به جام جهان برسانیم. اگر {مدیریت} مناسب بیش از حد این خدمه نبود، اینگونه نمی‌شد. این {نتایج} زحمات همه شما اشخاص حقیقی {بوده است}.


 


سرپرست سابق خدمه سراسری تاکید داشت: الان {مدیریت} جدیدترین آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیلی را تصمیم گیری در مورد کرده. احتمالاً فردا منصفانه {مدیریت} جدیدترین بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نفر نه را به دلیل پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی {فوتبال} تصمیم گیری در مورد تنبل. پرس و جو من خواهم کرد اینجا است کدام ممکن است سرپرستان زودتر همه شما فوتبالی بوده اند؟ خواه یا نه همه شما سرپرست بوده اند؟ از قبلً منصفانه موتور سیکلت تخلیه را به دلیل دبی به همین جا آوردند، با این وجود صدای هیچ‌{کسی} درنیامد. ۱۹ 12 ماه قائم مقام راهی که در آن‌آهن، ۱.۵ 12 ماه قائم مقام استقلال بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} فنی کرده‌ام. در داخل زمان پرویز دهداری چند مورد آخر شرکت کننده استعفا دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتند. بلند مدت‌گان کدام ممکن است همین اشخاص حقیقی امروزی هستند، پرس و جو می‌کنند کدام ممکن است {کار} دهداری مناسب بوده هر دو اقدام آن قرار است گیمرها. کاری به این لازم ندارم کدام ممکن است عزیزی خادم به {فوتبال} بازمی‌گردد هر دو خیر کدام ممکن است بعد از همه واقع مفید‌ام به او می رود اینجا است کدام ممکن است بازنگردد؛ در نتیجه اینکه این فوتبالی کدام ممکن است الان {داریم}، جای افرادی درست مثل عزیزی خادم نخواهد بود. او می رود توسط می آید من خواهم کرد آدم سالمی است. همه شما دوستانی هم حتی در داخل هیئت رئیسه حضور دارند، خودشان بسیار به مفید در دسترس بودن او می رود اعتقاد دارند. میرشاد ماجدی خودش به من خواهم کرد ذکر شد کدام ممکن است عزیزی خادم آدم سالمی است.


 


وی عنوان داشت: دارید روی مبالغی درست مثل ۵۰۰، ۱۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰۰ یورو گیر کرده‌اید. دارید سرپرست رسانه‌ای‌های زودتر خدمه سراسری را ببینید. خواه یا نه عکاسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران زودتر در داخل فدراسیون پول نقد گرفته‌اند هر دو 9. اگر ممکن است نگرفته‌اند، بیایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اینها} را دار بزنید، ولی اگر اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرستان زودتر گرفته‌اند، پس نیاز به هم من خواهم کرد بگیرم، هم استیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نفرات موارد زیر. تقریباً در مورد نتایجی کدام ممکن است گرفته شده، این پاداش‌ها از هر نظرً مبلغی {در این} {فوتبال} نخواهد بود. حتی کارگران فدراسیون هم مبلغی ناچیز شناخته شده به عنوان پاداش گرفتند، ولی این مبلغ مصوبه هیئت رئیسه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزیزی خادم تیز کردن کرده.


 


عکس ولتایی اذعان داشت: بسیاری از اینها زدن شرم‌آور است. من خواهم کرد به دلیل اتفاقات مونتاژ خبر لازم ندارم. به ساده دفاعیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات شخصی را فراهم کردن دادم و خارج از درب آمدم. همه شما اشخاص حقیقی در داخل فدراسیون پاداش گرفته‌اند کدام ممکن است بعد از همه به صورت جداگانه کم‌شان هم است. همه شما دردسر کشیدند کدام ممکن است خدمه صعود تنبل به همان اندازه ۶۰۰ میلیارد پول نقد به فدراسیون بیاید. الان بحث و جدال {فوتبال} ما همین ۵۰۰، ۶۰۰ میلیارد پول نقد است. بوی کباب خیلی خیلی ها شیرینی شده.


 


او می رود در داخل همین باره مقوله ای داشت: این مبالغ پاداشی اگر تنها واقعی برای من خواهم کرد باشد یا نباشد، خیلی نه زیاد است، با این وجود وقتی برای تمام اعضا بوده، نه زیاد نخواهد بود. کشورهای نه ببینید چقدر قیمت می‌کنند. رقم های باشگاهی ما بعضا خیلی بزرگتر است. {در این} ماه رمضان منصفانه {مقدار} دلهایمان را براق کنیم. حقوق ۳۵ میلیون مرا {نباید} در داخل بوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرنا کنید. لااقل خدا را هم در داخل تذکر بگیریم. عزیزی خادم مظلوم واقع شد، با این وجود قطعنامه مجمع هرچه باشد یا نباشد، مناسب است. نتایجی کدام ممکن است خدمه سراسری در وسط عزیزی خادم گرفت احتمالاً 12 ماه های 12 ماه تکرار نشود، با این وجود حقش را هم دادند. 


 


سپرست اسبق خدمه سراسری {فوتبال} در پایان ذکر شد: همراه خود این کارهایی کدام ممکن است می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی رسانه‌ها می‌کنند، به ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی به {فوتبال} ضربه می‌زنند. {فوتبال} گوشت مبتلا شده کدام هرکدام {کسی} می‌خواهد منصفانه {گوشه} را بکند. اسناد حقوق‌های دریافتی من خواهم کرد را همراه خود سایرین بررسی کنید. ببینید سایر سرپرستان  خدمه سراسری در داخل جام جهان برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه چقدر پاداش گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد حرف بزنید.


 


انتهای پیام/