دردسر های دیپلماتیک غرب همراه خود پوتین بی نتیجه نهایی بودساعت: 06:55
گذشته تاریخی تخلیه: 1301/01/29
کد خبر: 1822742

ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا، اظهار داشت کدام ممکن است دردسر های دیپلماتیک غرب برای {متقاعد کردن} ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای پیچاندن به مبارزه در داخل اوکراین تا این مرحله سودآور نبوده است.

به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ دراگی به روزنامه ایتالیایی Corriere della Sera اظهار داشت: کم کم احساس می کنم افرادی که می گویند صحبت همراه با او (پوتین) بی اثر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده وقت تلف کردن است.

نخست وزیر ایتالیا افزود کدام ممکن است او می رود همه وقت واقعاً احساس می کرد کدام ممکن است امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، کدام ممکن است {در حال حاضر} ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد، مناسب می گوید کدام هرکدام رویکرد قابل دستیابی برای مذاکره نیاز به {امتحان} شود، با این وجود به صورت جداگانه ترس مبارزه همراه خود کشتار است. او می رود فقط بی طرفانه به همین دلیل مکالمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم های تلفنی هستند.

دراگی اظهار داشت: «عملکرد پوتین تا این مرحله صلح طلبی نبوده، کمی امتحان و نابودی از دوام اوکراین، اشغال این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه آن قرار است به حداقل یک پیشرفته ترین و پیشرفته ترین رفیق {بوده است}».

شبیه متنوع نه، نخست وزیر ایتالیا ابتدا {درگیری} معتقد بود کدام ممکن است منصفانه پیروزی به زودی برای روس ها {امکان پذیر است}، با این وجود منصفانه ماه پس به همین دلیل مبارزه او می رود اظهار داشت: “پیروزی وجود {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نمی دانیم کدام ممکن است خواه یا نه به بازو خواهد به اینجا رسید هر دو 9. 9 9.” از دوام اوکراین قهرمانانه است.

اظهارات دراگی پس به همین دلیل آن قرار است خاص شد کدام ممکن است ایتالیا معرفی شد سفارت اوکراین شخصی را در داخل کیف روز دوشنبه بازگشایی خواهد کرد.

لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا پیشتر به همین دلیل {بازگشت} فرستاده ایتالیا به کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی سفارت ایتالیا خبر اطلاعات بود.

دی مایو در داخل پیامی توئیتری نوشت: «پر فرانسیسکو زازو» فرستاده ما به {تازگی} وارد کیف پایتخت اوکراین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارت را بازگشایی کرده است کدام ممکن است به همین دلیل روز دوشنبه {به طور کامل} سرزنده می تواند.

انتهای پیام/