تصویب طرح حفظ تحریم‌های بانک مرکزی ایران در سنای آمریکاطرحی در مجلس سنای آمریکا برای حفظ تحریم‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف محدود کردن همکاری‌های پکن-تهران، تصویب شد.