تداوم نقض شومینه‌بس در داخل یمن به دلیل سوی ائتلاف سعودیاین در داخل حالی است کدام ممکن است به دلیل حدود سه هفته پیش مشاور گروه ملل متحد در داخل امور یمن به دلیل برقراری شومینه بس {در این} ملت خبر دانش بود.


در داخل همین اتصال عامر المرانی وزیر حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل یمن یکشنبه عصر ذکر شد کدام ممکن است همراه خود قبلی سه هفته به دلیل تحریک کردن شومینه بس {زیر} تذکر گروه ملل متحد هیچ مورد قابل ذکری به دلیل این کوره بس محقق نشده است.


وی افزود: گروه ملل متحد همکار جرم کیفری ائتلاف سعودی در داخل جلوگیری از جنگ به دلیل ورود به کشتی‌ها به بنادر یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در پروازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اجرای آنچه بر بالا آن قرار است هماهنگی شده، است.


براساس قرارداد شومینه بس جدیدترین بین پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نجات سراسری یمن در داخل صنعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف متجاوزان کدام ممکن است {زیر} تذکر گروه ملل متحد بسته نرم افزاری شد، نیاز به ورود به ۱۸ کشتی حامل گاز به بندر «الحدیده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} 2 پرواز به دلیل فرودگاه صنعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این فرودگاه در داخل هفته دانش شود.


پیش تر «رائد طالب جبل» قائم مقام گروه هواپیمای پرواز کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواشناسی یمن مشاوره بود: کشورهای ائتلاف متجاوز به دلیل اعطای مجوز لمس کردن پروازهای هواپیماهای ردیابی ها هواپیمای پرواز یمن کدام ممکن است قرار بود روز یکشنبه در داخل فرودگاه صنعا لمس کردن بیاید، خودداری کرده‌اند.


گروه حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی}‌های یمن نیز در داخل بیانیه مطبوعاتی‌ای معرفی شد، جلوگیری از جنگ به دلیل مشارکت در اولیه پرواز به فرودگاه صنعا کدام ممکن است قرار بود روز یکشنبه مشارکت در شود را از نزدیک محکوم می‌کنیم.


عربستان سعودی به دلیل {ششم} فروردین ۹۴ در داخل کپک ائتلافی به دلیل چند قبلی ملت عربی به دلیل جمله امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ بی تجربه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت رژیم صهیونیستی، حمله ها بزرگ‌ای را علیه یمن – فقیرترین ملت عربی – تحریک کردن کرد.


برخلاف حساب کردن سعودی‌ها، حمله ها قرار است به آنها بروند به دفاع محکم از دوام ملت یمن آمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل هفت 12 ماه پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات دردناک یمنی‌ها به عمق اراضی سعودی‌ها، بویژه قدرت آرامکو، ریاض به ناچار تن به شومینه بس به امید خروج به دلیل باتلاق نبرد یمن داد.