تخت روانچی خواستار تلاش سازمان ملل برای تبیین تاثیرات منفی تحریم‌ها بر مردم شدمجید تخت روانچی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل با مغایر دانستن تحریم ها با اصول حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه منشور ملل خواستار ادامه تلاش‌های بخش ارتباطات جهانی سازمان ملل در خصوص تاثیرات منفی تحریم های یکجانبه بر کشورهای تحت تحریم و مردم عادی شد.