تجلیل به همین دلیل سرپرست سابق کمیته داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه فدراسیون بسکتبالهمراه خود حضور رئیس فدراسیون بسکتبال به همین دلیل زحمات سرپرست سابق کمیته داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه آیت فدراسیون در داخل بین 2 نیمه سری دوم فینال لیگ برتر بسکتبال ملت تجلیل شد.