تاکید بر لزوم توافق تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه برای تامین ایمنی در داخل قلمروساعت: 01:50
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/12
شناسه خبر: 1835998

در داخل ذکر شد‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان مطرح شد

روسای جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان ضمن تبریک عید فطر بر لزوم توافق 2 ملت برای تامین ایمنی در داخل قلمرو تاکید کردند.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ به نقل به همین دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، رئیسی درگیر تلفنی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تبریک عید فطر به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت این ملت ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت مردمان تاجیکستان ایمنی وسعادت مردمان ایران است.


رئیس جمهور همراه خود تاکید بر لزوم رشد توافق‌های امنیتی بین 2 ملت افزود: ایران ترسیده سناریو امنیتی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی افغانستان است.


رئیس جمهور همراه خود ابراز خرسندی به همین دلیل روابط ارزان رو به انتخاب بین 2 ملت به همین دلیل رئیس جمهور تاجیکستان برای بازدید به ایران {دعوت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در این بازدید را در داخل ارتقای درجه تعاملات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه مؤثر توضیح دادن کرد.


امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز {در این} گفتگوی تلفنی نیز ضمن تشکر به همین دلیل {دعوت} رئیس جمهور کشورمان برای بازدید به تهران، فرا {رسیدن} عیدفطر را به آیت الله رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران تبریک ذکر شد.


انتهای پیام/