بیش از هزار جهادگر در استان یزد فعالیت می کنندسردار زارع کمالی گفت: بیش از هزار جهادگر در قالب ۴۰۰گروه جهادی در سطح استان یزد فعالیت می کنند.

رژیم لاغری سریع