بورل: باید در مورد تحریم گاز روسیه مراقب باشیممسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد در قبال تحریم گاز روسیه باید احتیاط کرد چرا که صنایع پتروشیمی اروپا بدون گاز قادر به ادامه فعالیت خود نیستند.

رژیم لاغری سریع