بهرمن سرپرست دبیرکلی فدراسیون ووشو شدساعت: 09:49
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/06
شناسه خبر: 1834479

در مورد عدم تمدید ماموریت بختیاریان در داخل فدراسیون ووشو، سرپرست اخیر دبیرکلی راه اندازی شد شد.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ به نقل به دلیل روابط پایه فدراسیون ووشو، به عنوان یک نتیجه عدم موافقت گروه مربوطه همراه خود ماموریت قاسم بختیاریان در داخل فدراسیون ووشو شناخته شده به عنوان سرپرست دبیرکلی، امیر صدیقی رئیس فدراسیون همراه خود تایید هیات رئیسه فدراسیون ووشو در داخل حکمی علیرضا بهرمن را برای این سمت منصوب کرد.


رئیس فدراسیون ووشو ضمن تشکر به دلیل دردسر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات قاسم بختیاریان کدام ممکن است پیش به دلیل این در داخل سمت مذکور ورزش داشت؛ برای وی آرزوی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرد.


بهرمن سرپرست اخیر دبیرکلی فدراسیون ووشو سابقه ۸ 12 ماه ریاست در داخل هیئت ووشو هرمزگان، سرمربیگری کارکنان سراسری تالو، عضویت در داخل هیئت امناى مؤسسه فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحات مفید کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌ {مدیریت} خبرگزاری فارس در داخل استان هرمزگان را در داخل کارنامه دارد.


انتهای پیام/