بریتیش پترولیوم با خروج از مسکو ۲۵ میلیارد دلار زیان کردبریتیش پترولیوم در گزارش سود و زیان سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ خود در روز سه شنبه گزارش داد این شرکت انگلیسی در پی جنگ در اوکراین و خروج از روسیه بیش از ۲۵ میلیارد دلار از درآمد خود را از دست داده است.