برپایی اردوی مشترک کارکنان سراسری بوکس همراه خود تاجیکستانساعت: 11:11
گذشته تاریخی تخلیه: 1301/01/29
کد خبر: 1822845

به تقاضا فدراسیون بوکس تاجیکستان، اردوی مشترک سراسری این ملت همراه خود بوکسورهای ایرانی به همین دلیل اول خردادماه در داخل تهران تحریک کردن می تواند.

به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ به گزارش موقعیت یابی فدراسیون بوکس، به تقاضا فدراسیون بوکس تاجیکستان، اردوی مشترک سراسری این ملت همراه خود بوکسورهای ایرانی به مدت زمان 10 روز در داخل تهران برگزار می تواند.

برهمین ایده کارکنان سراسری تاجیکستان در داخل ایران حضور می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال تمرین مشترک شخصی را همراه خود کارکنان سراسری کشورمان به همین دلیل یکم به همان اندازه {دهم} خرداد در داخل تهران شکسته نشده خواهد داد.

کارکنان سراسری بوکس کشورمان امسال رویداد مهمی معادل ورزشی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی آسیا را جلو دارد.

علیرضا استیکی معلم کارکنان سراسری بوکس کشورمان است.

انتهای پیام/