با حذف ارز ترجیحی دیگر شاهد آرد چندنرخی نخواهیم بوداین کارشناس حوزه کشاورزی محاسن استفاده از اعتبار یارانه ای را مورد اشاره قرار داد و گفت: شاهد آرد چند نرخی نخواهیم بود. بلکه بخشی از قیمت آرد با اعتبار(یارانه پرداخت خواهد شد در نظام توزیع هم امکان احتکار کم است

رژیم لاغری سریع