بایدن به دنبال حذف موقت مالیات بر بنزین است


بر اساس این گزارش، بایدن گفت که از کنگره خواسته است تا مالیات فدرال بر بنزین خودرو را به مدت سه ماه تعلیق کند.

بایدن گفت: «من از دولت‌ها می‌خواهم که مالیات‌های محلی بر انرژی را برای کاهش قیمت‌ها تعلیق کنند.

رئیس جمهور همچنین خواستار ایجاد جایگاه های سوخت شد زیرا مردم آمریکا باید قیمت ها را کاهش دهند.

بایدن در عین حال از تصمیم اخیر اوپک پلاس برای افزایش عرضه جهانی نفت استقبال کرد و گفت که با کاهش قیمت نفت، قیمت سوخت در جایگاه ها نیز کاهش می یابد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که اوکراین در حال جنگ برای افزایش ۲ دلاری قیمت بنزین آمریکا است.

بسیاری از آمریکایی ها رئیس جمهور خود را مقصر افزایش تورم می دانند.

بر اساس نظرسنجی جدید راسموسن، 52 درصد از آمریکایی ها بایدن را عامل تورم می دانند. 29 درصد دیگر معتقدند که شرکت‌های منتفع از بحران تحریم‌ها مقصر افزایش قیمت نفت و در نتیجه تورم در آمریکا هستند.

همچنین تنها 11 درصد از آمریکایی ها با رئیس جمهور خود موافق هستند که پوتین در افزایش قیمت ها در آمریکا مقصر است.