بازگشت کیانوش به تیم ملی؛ رستمی در اردوی وزنه برداری پذیرفته شدساعت: 00:55
تاریخ انتشار: 1301/06/10
کد خبر: 1894266

قهرمان وزنه برداری المپیک در اردوی تیم ملی قرار گرفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ اردوی تیم ملی وزنه برداری برای حضور در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا و جهان در مازندران و بابلسر در حال برگزاری است.

سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی 20 وزنه بردار از جمله کیانوش رستمی و سهراب مرادی را به اردو دعوت کرد.

با شروع اردوی بابلسر تمامی وزنه برداران دعوت شده در این اردو حضور داشتند اما کیانوش رستمی و سهراب مرادی غایب بودند.

در حالی که حدود 20 وزنه بردار در این اردو حضور دارند، امروز کیانوش رستمی با جمعی از ملی پوشان دیگر همراه شد تا ترکیب تیم ملی را بیشتر کند.

در حال حاضر سهراب مرادی تنها غایب است که دوران نقاهت پس از عمل جراحی را پشت سر می گذارد.