اینفانتینو قول همکاری برای وجوه معوقه ایران در داخل فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنفدراسیون {فوتبال} آسیا/ به همین دلیل پیش ورزشی برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین اطلاعی نباید داشته باشم!ساعت: 22:06
گذشته تاریخی تخلیه: ۱۳۰۱/۰۱/۲۷
کد خبر: 1822438

رئیس فدراسیون {فوتبال} ذکر شد: رئیس فدراسیون بین المللی قول همکاری برای وجوه عقب مانده ایران در داخل فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید AFC را اطلاعات است.

به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا ؛ سید میرشاد مجیدی رئیس فدراسیون {فوتبال} کسب اطلاعات در مورد فینال مورد برگزاری ورزشی های دلپذیر خدمه سراسری ذکر شد: طبق {برنامه ریزی} هایی کدام ممکن است با بهرام رضاییان، حمید استیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکوچیچ مشارکت در دادیم. قرار شد جمعاً بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} کنند.» اسکوچیچ بسته ها را داد، با این وجود این همسران نیاز به آنها خواهند شد را تدوین کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما بدهند تا به هیئت مدیره فراهم کردن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل کنیم.
وی کسب اطلاعات در مورد صحبت هایش با جیانی اینفانتینو در داخل {مراسم} قرعه کشی جام بین المللی 2022 قطر ذکر شد: من می روم شخصا با اینفانتینو صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به {فوتبال} ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مطرح شده صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود هم ذکر شد کدام ممکن است ما به سادگی به ایران علاقه مند به {نداریم} منطقی به کل شما مکان های بین المللی پشتیبانی می کنیم. بحث و جدال اساسی اینفانتینو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول همکاری داد با ما مخصوصاً در داخل بحث و جدال پول نقد بلوکه شده ما در داخل فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید AFC.
رئیس فدراسیون {فوتبال} ذکر شد: ما می خواهند بهترین راه حلی هستیم تا پول نقد شخصی را به زودی بدست آمده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم خیلی مثبت برای جام بین المللی کنار هم قرار دادن شویم.
مجیدی کسب اطلاعات در مورد لزوم برگزاری ورزشی های دلپذیر به همین دلیل سوی خدمه سراسری ذکر شد: این مسابقه در داخل فیفا برگزار می تواند باشد. در داخل مجموع من می روم اتحادیه را حدود 2 ماه پیش عرضه دادم. خدمه های عظیم در داخل رنکینگ فیفا ممکن است به طور اضافی عالی 12 ماه پیش نرم افزار های شخصی را ترسیم کرده باشند. نیاز به ببینیم خدمه هایی کدام ممکن است مقابل هم ورزشی {نمی کنند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادارانشان تمیز است. قطعا {تلاش می کنیم} با {برنامه ریزی} معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر مدیریتی خدمه سراسری موثرترین {برنامه ریزی} را داشته باشیم.
وی کسب اطلاعات در مورد تکنیک فدراسیون {فوتبال} برای اینکه خدمه امید در داخل مسابقه قهرمانی آسیا با مسئله تقویم لیگ برتر مواجه نشود، ذکر شد: می توانید {در این} باره با سهیل مهدی صحبت کنید. خدمه های سراسری برای فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت به جای هستند. نتیجه نهایی لیگ خدمه سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم به سادگی این مسئله را رفع کنیم مخصوصا برای خدمه المپیک.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فدراسیون {فوتبال} کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت امور ورزشی دلپذیر آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل ذکر شد: {در این} مورد یک چیز هیچ ایده ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کامرانی یک چیز ذکر شد به همین دلیل او می رود بپرسید. ما 100% اشیا انجام شده را ادعا خواهیم کرد.
مجیدی کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت امور معامله بسته شدن حساب های پولی اتحادیه ذکر شد: تنها واقعی عالی حساب معامله بسته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دردسر هستیم طی هفته بلند مدت با گروه امور مالیاتی صحبت کنیم. در داخل 12 ماه جام بین المللی کل شما نیاز به به {فوتبال} پشتیبانی کنند. ما سازمانی نیستیم کدام ممکن است نخواهیم پول نقد بدهیم. ما دچار مسئله هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله این اتفاق خواهد افتاد.

انتهای پیام/