اینترنت پرسرعت، باکیفیت و امن را در اختیار مردم قرار دهیدعیسی جره پور با اشاره به مهم ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ایجاد پوشش 20 میلیونی فیبر نوری برای منازل و مشاغل گفت: ما در وزارت ارتباطات اینترنت پرسرعت را حق مردم و همه خود می دانیم. تلاش ها. باید دارای یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن باشد. برای استفاده همه مردم.