ایران نقش حیاتی در ثبات بازار نفت دارد


وی افزود: نقطه قوت اوپک در اتحاد و همبستگی کشورهایش با وجود شرایط جهان پیرامون است.

دبیرکل اوپک افزود: پیام همیشگی اوپک به جهان این است که کاهش سرمایه گذاری در نفت باعث افزایش قیمت ها می شود. 500 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری مورد نیاز برای حفظ سطح تولید فعلی 100 میلیون بشکه در روز است.

وی افزود: افزایش اخیر قیمت نفت تنها به بحران اوکراین مربوط نمی شود، بلکه به کاهش ظرفیت مازاد تولید نیز مربوط می شود. بهبود وضعیت تقاضا، کاهش سرمایه گذاری در پالایشگاه، تعطیلی پالایشگاه ها از دلایل افزایش قیمت مشتقات نفتی است.

الغیس افزود: جهان برای 25 سال آینده به 12 تریلیون دلار سرمایه گذاری نفتی نیاز دارد. ما انتظار داریم تقاضا در سال جاری 3.4 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و تا پایان سال 2022 از 102 میلیون بشکه در روز فراتر رود.

دبیرکل اوپک اضافه کرد: مبادلات نفتی در لندن و نیویورک قیمت های برنت و وست تگزاس اینترمدیت را تعیین می کند نه اوپک و برخی کشورهای مصرف کننده در اروپا، آسیا و آمریکا برای پایین نگه داشتن قیمت ها به ذخایر استراتژیک خود رسیده اند.

او همچنین گفت که اوپک از انرژی های تجدیدپذیر و پاک استقبال می کند و نفت و گاز به عنوان ستون های اصلی آن است. بیش از 50 درصد انرژی جهان از نفت و گاز تامین می شود و جایگزینی آن دشوار است.

الغیس افزود: به جای مبارزه با استفاده از سوخت های فسیلی، توسعه فناوری برای کاهش انتشار سوخت های فسیلی که به محیط زیست آسیب می زند، ضروری است.

دبیرکل اوپک همچنین گفت: اوپک با روسیه رقابت نخواهد کرد. روسیه یک کشور بزرگ، مهم و بسیار تأثیرگذار در نقشه قدرت جهانی است.

وی افزود: امیدواریم ثبات به لیبی بازگردد تا جایگاه مهم خود در بازارهای نفت را بازیابد. عراق دومین تولیدکننده بزرگ این سازمان است و در حمایت از اوپک پلاس نقش دارد.

الغیس به این نتیجه رسید که ما به نقشه راهی نیاز داریم که در آن همه همراه باشند تا به راه حل هایی برسیم که نیازهای جهانی انرژی را برآورده کند.

دبیرکل جدید اوپک ریاست نشست اوپک پلاس در سوم اوت را بر عهده خواهد داشت. در این نشست، اعضای اوپک پلاس با وجود درخواست ایالات متحده برای افزایش تولید، در مورد ادامه تولید نفت با ظرفیت فعلی در ماه سپتامبر بحث می کنند.