ایران حامی آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} قدس استوی با خاص اینکه افراد فلسطین وارد عالی نبرد هر روز با صهیونیست‌ها شده‌اند، اظهار داشت: معادله نبرد «شمشیر قدس» همچنان در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نبرد برای حفاظت به دلیل قدس ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به هیچ وجه قدس را به متجاوزان تسلیم نخواهیم کرد.


دبیرکل جهاد اسلامی افزود: ملت فلسطین با مبتلا‌های دروغین صهیونیست‌ها، تحریف واقعیت واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی تحریف شده‌ای روبروست کدام ممکن است بذر کینه علیه اسلام را می‌کارد.


النخاله خواهد شد به دلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است همراه با آرمان ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید با سازمانی فشرده در داخل راستای {آزادی} قدس ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل از دوام حمایت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افق وسیعی را به سمت مجاهدان برای پیروزی گشوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن همه شما مشکل‌ها به دلیل حق جانبداری می‌تنبل، شناخت کرد.


دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در داخل شکسته نشده اظهار داشت: روز قدسی کدام ممکن است امام خمینی (ره) خلاق آن قرار است بود، روز وحدت عبارت مسلمانان در داخل تمامی جهان برای یاری قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مظلومش است.


وی در موضوع اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید قدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا دوم بیانیه سوگند خورده حامی آن قرار است باقی ماند، اظهار داشت کدام ممکن است  قدس اسلامی باقی خواهد ماند.


النخاله افزود: ملت فلسطین احتمالاً توسط می آید انواع کم باشند ولی آرزو مستحکمی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه نصب شده می‌کنیم کدام ممکن است به دلیل قدس بازو بر نخواهیم داشت.


دبیرکل جنبش جهاد اسلامی به دلیل اینکه ملت فلسطین {در حالی که} با جان شخصی جنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم رژیم صهیونیستی مقابله می‌کنند، تنها واقعی گذاشته شده‌اند، ابراز ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است این در داخل حالی است کدام ممکن است برخی‌ها تنها واقعی به فراخواندن به اوقات فراغت بسنده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اکنون نیست نیز سکوت کردند گویی کدام ممکن است قدس به قرار است به آنها بروند درمورد نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر به دلیل {اینها}، هستند افرادی که برای یهودیان {قاتل} پیام‌های تبریک می‌فرستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد قرار است به آنها بروند را تبریک می‌گویند.