اکتبر عضو ماه رنی لول


TFE می خواهد به عضو ماه اکتبر ما رنی لول تبریک بگوید! او یکی از اعضای هر دو مکان است ، به TFE One Loudoun در 2018 و سپس South Riding در 2019 پیوست. رنی دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم ورزشی است و نزدیک به 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته به طور متناوب بین ورزش ها تمرین می کند و به تمرینات با وزنه قدرت می بخشد. رنی گفت که او عاشق کار در TFE است …

ویر

دیدگاهتان را بنویسید