اهالی روستاهای شمال سوریه مانع عبور کاروان نظامی آمریکا شدندمنابع سوری از اقدام اهالی شماری از روستاهای شمال این کشور در ممانعت از عبور کاروان نظامی اشغالگران آمریکایی و بیرون راندن آنها از منطقه خود خبر دادند.

رژیم لاغری سریع