انحلال مجمع عمومی انتخابات در 17 شهریور 1401ساعت: 01:36
تاریخ انتشار: 1301/06/08
کد خبر: 1893684

فدراسیون فوتبال از لغو مجمع عمومی انتخابات 17 شهریور 1401 خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به گزارش تارنمای رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به اتفاقات اخیر در روند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدم رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی فدراسیون از سوی کمیته بدوی انتخابات به شرح زیر است:

1- نقض مفاد بند 1 ماده 1 قانون اساسی فدراسیون بدون رعایت قوانین و مقررات کشور.

2- نقض بند 5 ماده 2 اساسنامه فدراسیون و بی توجهی به منشور اخلاقی فیفا.

3- عدم رعایت اصل 7 اساسنامه فدراسیون در خصوص رفتار اعضا و افسران

4- فعالیت غیرقانونی برخی از اعضای کمیته انتخابات براساس بند ب ماده 3 آیین نامه انتخابات فدراسیون و بند 2 بند 2 ماده 3 مبنی بر تعارض منافع و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات.

5- عدم توجه هیأت انتخابات به اسناد و مدارک ارسالی مرجع قضایی

6- تخلف از بند «ف» بند 4 ماده 67 و عدم رعایت ماده 27 آیین نامه انتخابات فدراسیون.

بر اساس ماده 27 آیین نامه انتخابات، کلیه مکاتبات مربوط به انتخابات با امضای دبیرکل رسمیت می یابد و مسئولیت قانونی بر عهده دبیرکل است. و حفظ ارزش‌های اخلاقی و رفتار حرفه‌ای در قوانین و دستورات کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا و رعایت حقوق متقلبان فوتبال و در نهایت حفظ منافع فوتبال کشور و منافع عمومی، از لغو مجمع عمومی انتخابات خبر داد. 8 سپتامبر 1401.

بدیهی است پس از رفع موارد فوق و اصلاح فرآیندهای مربوطه در موعد مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات و الزامات مندرج در اساسنامه، مجمع عمومی انتخابات فدراسیون بلافاصله تشکیل خواهد شد.