انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر به همین دلیل جیب دادگاه نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناعادلانه حمید نوریساعت: 23:18
آشکار شده در داخل مورخ: 1401/02/12
شناسه خبر: 1836214

دبیر ستاد حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در داخل پی یکپارچه بازداشت سیاسی «حمید نوری» ملت سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای حبس ابد برای وی، این جیب دادگاه را {غیرقانونی}، نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناعادلانه خواند.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛  به نقل به همین دلیل پایگاه {اطلاع رسانی} ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی با تاکید بر اینکه بازداشت این تبعه ایرانی تا روزی کدام ممکن است به خانوار اش اطلاع اطلاعات شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی تحت فشار باشد یا نباشد، افزود: برخورد بی رحمانه حین دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت کرامت انسانی، نقض کنوانسیون ۱۹۶۳ وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اطلاع حفظ سفارت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش به همین دلیل محل محافظت وی جهت اعمال استرس روانی و متوقف کردن تحقق با خانوار، تنها واقعی بخشی به همین دلیل اقدامات ضد بشری علیه شخص خاص است کدام ممکن است به صورت وانمود کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ادعاهای واهی دستگیر شده است.


 


دبیر ستاد حقوق بشر فقط در مورد اظهارات خانوار حمید نوری، مقوله ای کرد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سوئد وقتی خانوار نوری متوجه بازداشت وی شده‌اند، تا بیش به همین دلیل ۲ 12 ماه {اجازه} تحقق را به همین دلیل قرار است به آنها بروند سلب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی چندین مرتبه کدام ممکن است خانوار وی مراجعه حضوری به سوئد داشتند، {اجازه} تحقق به قرار است به آنها بروند اطلاعات نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس به 2 12 ماه در داخل سلول انفرادی نگه داشته شد کدام ممکن است شخصی مصداق بارز نقض فاحش حقوق بشر است.


 


غریب آبادی در داخل یکپارچه تصریح کرد: عدم مشارکت در تحقیقات عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه به همین دلیل سوی دادستان سوئدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور کیفرخواست بر مبنای اظهارات مغرضانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی مقدمه برخی اشخاص حقیقی تکیه کن به گروهک تروریستی منافقین، عدم دسترسی حرفه ای حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم {اجازه} حق حفاظت به همین دلیل وی در داخل جیب دادگاه، {سند} یکی دیگر بر نمایشی در دسترس بودن این جیب دادگاه است کدام ممکن است با {اهداف} مغرضانه سیاسی برپا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها مقدماتی قضائی نیز در داخل آن قرار است رعایت نشده است.


 


وی با انتقاد به همین دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سوئد در داخل نقض حقوق متهم حین بازداشت، اظهار داشت: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سوئد در داخل خصوص منع ورود وی به ارائه دهنده خدمات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌توجهی افسران {زندان} به سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی وی، حبس انفرادی مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه ماموران {زندان} کدام ممکن است همگی نقض حقوق مقدماتی محسوب می شوند، نیاز به پاسخگو باشد یا نباشد.


 


معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه فقط در مورد پوشش پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سوئد در داخل حمایت به همین دلیل گروه‌های تروریستی نظیر الاحوازیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافقین، تصریح کرد: سوئد به محل امنی برای میزبانی اینترنتی به همین دلیل تروریست ها دوباره کاری شده است؛ وقت آن قرار است رسیده کدام ممکن است استهکلم پروژه شخصی را مطمئن تدریجی که ممکن است در امتداد طرف تروریست ها باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا به تعهدات در سراسر جهان شخصی برای کنار آمدن با گروه های تروریستی حرکت تدریجی.


 


غریب آبادی در داخل ادامه دادن با تاکید بر اینکه دادستان نیاز به به تصویر به همین دلیل محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل راستای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم عادی، با اعضای گروهک های تروریستی مقابله تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را به پیشگاه راه اندازی شد تدریجی، اظهار داشت: با این وجود {متاسفانه} با قرار ربودن در امتداد طرف منافقین کدام ممکن است کف دست قرار است به آنها بروند به خون بیش به همین دلیل ۱۲۰۰۰ انسان بی ضرر {آلوده} است، شناخته شده به عنوان ابزاری در داخل کف دست این گروهک تروریستی حرکت کرد.


 


معاون امور بین الملل قوه قضائیه در داخل خاتمه به همین دلیل مراجع ذیصلاح قضائی خواست تا در داخل حفاظت به همین دلیل ایمنی سراسری جمهوری اسلامی ایران، را درخصوص عواملی کدام ممکن است کف دست به اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاف ایمنی سراسری ایران می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سوی سوئد حمایت می‌شوند، تحمیل تدریجی.


انتهای پیام؛