امیر عبداللهیان در مورد سوریه به اردوغان چه گفت؟وزیر امور خارجه ترکیه در مورد دیدار خود با اردوغان گفت: در مورد مسئله سوریه به اردوغان گفتم که راه حل سیاسی تنها راه حل برای کاهش مشکلات امنیتی ترکیه است و بر لزوم پرهیز از هرگونه اقدام نظامی که منجر به گفتگو می شود تاکید کردم. نتیجه پیشرونده.”