اقدامات غیردوستانه علیه روس‌ها بی‌{پاسخ} نمی‌ماندساعت: 20:28
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/05
شناسه خبر: 1834416

وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه هشدار داد کدام ممکن است اقدامات غیردوستان علیه روس‌ها با بیرون {پاسخ} باقی نخواهد ماند.


به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا؛ وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه هشدار داد کدام ممکن است اقدامات غیردوستانه علیه روس‌ها با بیرون {پاسخ} باقی نخواهد ماند.

بر مقدمه بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه روسیه، {پاسخ به} اقدامات غیردوستانه علیه روس‌ها می‌تواند جای می دهد دارایی‌ها در داخل روسیه باشد یا نباشد. به دلیل سوی نه وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه معرفی شد کدام ممکن است مسکو تعیین گرفته تا ۴۰ دیپلمات آلمانی را در داخل اقدامی متقابل، جنبه خصمانه توضیح دادن تدریجی.

وزارت امور خارجه روسیه شناسایی شد کدام ممکن است روز دوشنبه فرستاده آلمان در داخل روسیه را فراخواهنده تا اعتراض شخصی به ریختن 40 دیپلمات روس به دلیل آلمان را گفتن تدریجی.

در داخل ماه آوریل بود کدام ممکن است «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان خبر داد کدام ممکن است انواع قابل توجهی به دلیل دیپلمات‌های روس در داخل پاسخ به آن قرار است یک چیز کدام ممکن است وی بی‌رحمی فرض نکردنی نیروهای مسلح روسیه {در شهر} بوچا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر اوکراین توضیح دادن کرده، ریختن خواهند شد.

وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه قبلی نیز اصل ریختن ده‌ها دیپلمات ecu به دلیل این ملت را صادر کرد کدام ممکن است طی آن قرار است ۲۱ دیپلمات بلژیکی، ۱۵ دیپلمات هلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ دیپلمات اتریشی به دلیل روسیه ریختن شدند.

 پارلمان اروپا نیز اخیرا ورود به دیپلمات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلاروس به مقر این نهاد را ممنوع کرده است. ریاست پارلمان اروپا در داخل بیانیه مطبوعاتی‌ای اعلام کردن کرده بود: «در داخل منزلگاه دموکراسی برای افرادی که به‌دنبال نابودی نظم دموکراتیک هستند {جایی} {وجود ندارد}». کشورهای اروپای طی 12 ماه‌های قبلی نیز با بهانه‌های کاملاً متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبعیت به دلیل واشنگتن مداوم انگشت به ریختن دیپلمات‌های روس زده بوده اند.

 وزارت خارجه روسیه تاکید کرده است کدام ممکن است مسکو این حق را برای شخصی محفوظ می‌دارد کدام ممکن است پس به دلیل ریختن دیپلمات‌های روسی کشورهای ecu، این اقدام را تلافی تدریجی.

انتهای پیام/.