افزایش رشد غیرنفتی اقتصاد ایرانساعت: 17:57
تاریخ انتشار: ۱۳۰۱/۰۶/۲۱
کد خبر: 1896953

در بهار 1401 رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت به 8/3 درصد و بدون احتساب نفت به 3/4 درصد رسید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ مرکز آمار ایران گزارشی از تغییرات تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال 1401 منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه اول سال 1401 به قیمت ثابت 1109 با احتساب نفت به 1887 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به 1614 هزار میلیارد ریال رسید، این در حالی است که این رقم برای سه ماهه سال قبل با نفت به همین میزان است. 1818 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 1558 هزار میلیارد ریال بود که نشان دهنده رشد 3.8 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و 4.3 درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت است. ترم بهار 1401.

بر اساس این ارقام رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در بهار 0.3 درصد بیشتر از رشد اقتصادی بهار سال قبل و 0.8 درصد بیشتر از رشد اقتصادی 1400 بوده است.

آمار رشد اقتصادی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال گذشته نشان می دهد که رشد بخش نفت و گاز طبیعی سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی سال گذشته را به خود اختصاص داده است، اما در بهار امسال رشد بخش نفت بوده است. تنها 1.1 درصد بخش غیرنفتی در اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به بهار 0.3 درصد و نسبت به سال گذشته 0.8 درصد رشد داشت، اما نفت با احتساب رشد اقتصاد کشور کمتر بود.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سه ماهه نخست امسال رشد اقتصادی گروه کشاورزی بدون احتساب صنعت نفت و معدن 6 درصد، رشد اقتصادی گروه کشاورزی منفی 0.8 درصد، استخراج نفت و گاز طبیعی 1.1 درصد بوده است. بخش آب، برق و گاز طبیعی با رشد 13.8 درصدی در این فصل بیشترین تاثیر را بر رشد گروه صنایع و معادن داشته است.

اگرچه ارزش افزوده کل بخش کشاورزی در فصل بهار نسبت به بهار سال گذشته 0.8 درصد کاهش داشت، اما از شدت کاهش رشد در این بخش به میزان قابل توجهی کاسته شد. به نظر می رسد دلیل اصلی کاهش 0.8 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی تداوم کاهش بارندگی باشد. در واقع بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، کمبود بارندگی در فصل تابستان تا حدودی جبران می شود.

همچنین رشد بخش خدمات در بهار 1401 معادل 3.9 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.1 درصد رشد داشته است.