اعتراضات به هتک حرمت قرآن کریم در داخل سوئد سه مجروح بر جای گذاشت


به گزارش وب {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا ؛ در داخل پی اعتراضات روزهای جدیدترین علیه هتک حرمت یک قهقهه راست افراطی در داخل سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب معترضان شیفته پلیس، کمتر از سه نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ال‌بی‌سی نیوز، یک دسته کامل تظاهرکننده روز یکشنبه علیه اقدامات ضداسلامی در داخل سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن «راسموس پالودان» رئیس جنبش راست‌گرایانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضداسلامی موسوم به «جاده طاقت فرسا» نشانه کردند. قرآن مقدس. {در شهر} نورشوپینگ، در داخل 100 مایلی جنوب استکهلم، برای کنار آمدن با خشونت پلیس {تجمع} کردند.

بر ایده گزارش‌ها، پلیس به دلیل گرفتن اثیری هشدار دهنده برای متفرق کردن معترضان زنده استفاده بیشتر از کرد تخصصی ایجاد می کند برخوردهای قابل انتساب به آن خواهد شد کمتر از سه نفر زخمی شدند.

پلیس اعلام کردن کرد کدام ممکن است خودروهای پلیس به اصل پلیس کشف نشده میدان دید قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزانده شدند.

پلیس ذکر شد: این سه نفر دچار جراحات سطحی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل {انتقال} به بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس مداوا، سه نفر را به ظن اغتشاش دستگیر کردند.

جدا از شهرهای لینک شینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورک یینگ پینگ، اعتراضات در داخل سه روز قبل از این در داخل استکهلم، اوربیرو، لندسکرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالم، پایتخت سوئد، علیه این گروه ضداسلامی تحریک کردن شده است.

عصر روز جمعه {درگیری} بین تظاهرکنندگان متجاوز به قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان قرار است به آنها بروند در داخل اوبربورو نتیجه در زخمی شدن 12 پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوختن 4 {خودرو} شد.

وب تلویزیونی TRT World عکس ها شخص خاص را در داخل سوئد منتشر شده کرد کدام ممکن است برای {بدنام} کردن قرآن کریم راهنما مقدس را کوره زد. این راسموسن پالودین، رئیس حزب راست افراطی دانمارک بود کدام ممکن است قرآن را در داخل محله سوئد سوزاند. همانا او می رود قرآن کریم را به اهانت انداخت.

در داخل پی حوادث چند مورد آخر روز قبل از این در داخل سوئد، رئیس محل کار {سوم} ecu وزارت امور خارجه روز یکشنبه 27 فروردین ماه با احضار سفارت سوئد نسبت به اقدام تحقیر آمیز جمهوری اسلامی ایران از نزدیک اعتراض کرد. مشارکت در شد، {اطلاع رسانی} شد.

انتهای پیام/