اظهارات «بنت» تلاشی مذبوحانه برای تحمیل توهم صهیونیست‌ها استجنبش حماس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی هیچ حقی برای حاکمیت بر قدس و مسجد الاقصی ندارد، اظهارات اخیر نفتالی بنت در این خصوص را تلاش مذبوحانه برای تحمیل رؤیاپردازی صهیونیست ها دانست.