اطلاعیه مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اعلام آغاز نظارت بر امنیت سرمایه گذاری در بهار 1401ساعت: 23:00
تاریخ انتشار: 1401/04/01
کد خبر: 1877948

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیانیه اولیه نظارت بر امنیت سرمایه گذاری را در بهار 1401 منتشر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ از سال 1389، گروه مطالعات محیطی کسب و کار و آیین نامه دپارتمان در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی مستمر فضای کسب و کار در ایران را با تعریف مولفه های ملی محیط کسب و کار آغاز کرده است.

در این گزارش آمده است:

این مجموعه مطالعات میدانی در حال انجام در اواخر سال 1389 با عنوان “پایش محیط کسب و کار ایران و ارزیابی مجموعا 900 موسسه مالی در سراسر کشور از بخش های ملی محیط کسب و کار در ایران” منتشر شد. زمستان 1395 با 26 گزارش فصلی.ماده (4) قانون توسعه مستمر محیط کسب و کار، ادامه آن به اتاق بازرگانی، معدن و کشاورزی ایران سپرده شد.

یکی از مهمترین دستاوردهای تدوین گزارش های 6 ساله پایش محیط کسب و کار این است که مشکل اصلی حاکمیت شرکتی در ایران زیرساخت هایی مانند جاده، برق و بنادر نیست، بلکه جنبه های نرم افزار تولید و سرمایه گذاری یعنی ثبات اقتصاد کلان است. , شفافیت و ارزیابی اقتصاد. ضمانت همه جانبه فساد و حقوق مالکیت، از این مولفه ها به عنوان «امنیت سرمایه گذاری» یاد می شود.

بر این اساس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با جلب توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصاد کشور به موضوع «محیط کسب و کار» از سال 1395 به طور قاطع به این نتیجه رسیده است که در کنار «محیط کسب و کار» ضروری است. “. «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت و ضمانت‌های اجرایی» نیز باید جذب و متمرکز شود تا بر موضوع سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران متمرکز شود. معضل نمایش شکایات و مطالبات فعالان مالی معضلی عمیق در کشور است که توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه گذاری باعث بهبود «جو سرمایه گذاری» در ایران می شود. سرمایه گذاری یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی یک کشور است. با افزایش انتقال فناوری سرمایه گذاری و رشد بهره وری حاصل می شود، سرمایه انسانی ایجاد می شود، صادرات تقویت می شود و رقابت پذیری بهبود می یابد.

باید اذعان داشت که امنیت سرمایه گذاری زمانی به طور کامل تثبیت می شود که متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد، نرخ بیکاری، تورم، نرخ ارز و …) ثابت یا قابل پیش بینی باشند و قوانین و مقررات و سیاست ها و تصمیمات اجرایی منسجم باشند. ، به صورت شفاف و قابل درک، آسان و کارآمد اجرا شود. جان و مال شهروندان، حقوق همه شهروندان نقض نمی شود، حقوق مالکیت کاملاً تعریف شده و برای همه تضمین شده است، قوه قضائیه و سازمان های مجری قانون بسیار خوب، امن و کارآمد هستند. نقض حقوق مالکیت یا استفاده غیرمجاز از مالکیت فیزیکی یا معنوی نباید برای کسی گران تمام شود و شهروندان مالباخته باید بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن به همراه خسارات مربوطه به اموال گمشده خود بازگردند. ، و فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستکاری در مراکز مالی رایج است.

بر مبنای نظری، مطالعه ای با عنوان “نظارت بر امنیت سرمایه گذاری بر اساس استان ها و حوزه های کاری” برای سه ماهه پیش بینی شده است. نتیجه این مطالعه هفت شاخص و 38 مؤلفه را برای سنجش امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی کرد که 21 مؤلفه آن یک بررسی را تکمیل کردند. نمونه تصادفی به صورت فصلی با پرکردن پرسشنامه از کارکنان مشاغل سراسر کشور و از طریق 17 مؤلفه آماری دیگر، اطلاعات و منابع رسمی آماری موجود، مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در نهایت بر اساس روش های علمی، شاخص امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها تدوین و منتشر می شود.

هدف پژوهش حاضر پرداختن به این سوال مهم است که امنیت سرمایه گذاری در ایران امروز چگونه و بر اساس چه مولفه هایی می تواند به طور مستمر اندازه گیری شود تا نتایج به طور جداگانه در یک بازه زمانی توسط استان و بخش های مختلف اقتصادی در ایران به دست آید. فرآیند آن می تواند یک مطالعه باشد. تهیه و انتشار این گزارش، با هدف گفتمان‌سازی برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران، توجه و حساسیت مسئولان کشور را به این بی‌توجهی کلیدی در سیاست‌های اقتصادی ایران جلب می‌کند. و بهبود واقعی در امنیت مالی و فضا. سرمایه گذاری در ایران ضمناً با تداوم انجام این ارزیابی و انتشار نتایج آن، امید است مسئولان اجرایی نسبت به اقتصاددانان متعهد، پاسخگوتر و پاسخگوتر بوده و در راستای حفظ نقش قانونگذاری نظارت بر حسن اجرای صحیح و مؤثر گام های مؤثری بردارند. قوانین و مقررات.

هجدهمین پایش امنیت سرمایه گذاری برای بهار 1401، بر اساس ارزیابی مجدد نظارت های قبلی و انجام اصلاحات در متن پرسشنامه های تهیه شده، به مدت 3 هفته از ابتدای تیرماه 1401 آغاز می شود.

پرسشنامه های مربوطه با ارسال لینک به جامعه آماری ارسال می شود. با استقبال و مشارکت حداکثری بازرگانان سراسر کشور در پایش بهار 1401، امید است نتایج قابل توجهی به دست آید و توصیه های عملی مناسبی به تصمیم گیران و سیاست گذاران ارائه شود.

پایان پیام/