اشغالگران آمریکایی ۷۰ تانکر نفت سوریه را به سرقت بردندنظامیان آمریکایی بار دیگر با سرقت نفت سوریه، ۷۰ تانکر را به خاک عراق انتقال دادند.

رژیم لاغری سریع