اسرائیل را در داخل گردش توسعه مذاکرات وین قرار می دهیمساعت: 02:25
چاپ شده شده در داخل مورخ: 1401/02/07
شناسه خبر: 1834724

سخنگوی کاخ سفید در داخل سخنانی ذکر شد کدام ممکن است واشنگتن اسرائیلی ها را در داخل گردش توسعه مذاکرات وین پیرامون ایران مکان ها.


به گزارش وب {اطلاع رسانی} بهترین راه دانا؛ به نقل به همین دلیل الجزیره، سخنگوی کاخ سفید ذکر شد کدام ممکن است واشنگتن اسرائیل را در داخل گردش توسعه مذاکرات وین برای برچیدن تحریم‌های ایران قرار می‌دهد.


سخنگوی کاخ سفید ممکن است حتی ادعاها علیه ایران را تکرار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد کدام ممکن است آمریکا نسبت به پتانسیل رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای طی هفته‌های بلند مدت مضطرب است.


این در داخل حالی است کدام ممکن است وزیر امور خارجه آمریکا پیش به همین دلیل این در داخل نشست روز سه شنبه کمیته روابط بین المللی سنای آمریکا اذعان کرده بود: استرس حداکثری بر ایران، {نتایج} اجباری را به در کنار {نداشت}.


«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در این زمان سه شنبه در داخل نشست کمیته روابط بین المللی سنای آمریکا معرفی شد: همچنان معتقدیم یادآور پایبندی به هماهنگی هسته‌ای (با ایران) عالی معنی برای معامله با به مشکل ابزار هسته‌ای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش خاطر به همین دلیل عدم رسیدن این ملت به سلاح هسته‌ای است.


وزیر امور خارجه آمریکا یکپارچه داد: دانستن درباره ماده موضوع مذاکرات (در داخل وین) نیاز به بگویم کدام ممکن است ما سناریو فوق العاده مشکل برانگیزی را به ارث برده ایم. ایران در حال رشد داروها می خواست برای ایجاد تسلیحات هسته‌ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آن قرار است را {زیر} تذکر {داریم}. اقدامات ایران در داخل صورت رسیدن این ملت به تسلیحات هسته‌ای تحریک کردن خواهد بود.


«آنتونی بلینکن» اذعان کرد: انتخاب برای خروج به همین دلیل برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس حداکثری بر ایران، {نتایج} اجباری را می خواهند {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار هسته‌ای ایران را کشنده ای‌تر کرد.


انتهای پیام/