استراتژی ملی ورزش جوانان health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) یک منبع ضروری برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی در ورزش جوانان است. هدف آن متحد کردن فرهنگ ورزش جوانان ایالات متحده در اطراف یک دیدگاه مشترک است: روزی که همه جوانان از فرصت ، انگیزه و دسترسی به ورزش برخوردار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید