آنها ماهیت واقعی رهبرانی را می دانند که اخیراً سر و صدای زیادی به پا می کنندساعت: 14:35
تاریخ انتشار: 1301/07/21
کد خبر: 1903104

شخصیت فارسی مستقل; بن سلمان برای همگامی با ناآرامی های اخیر در کشور و برهم زدن آرامش مردم ایران، روی این رسانه سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ نقش فارسی مستقل; در فیلم زیر سرمایه گذاری بن سلمان در این رسانه برای برهم زدن ناآرامی های اخیر در کشور و آرامش مردم ایران را مشاهده می کنید.