آمریکا عالی کاروان نیروی دریایی را به همین دلیل سوریه به عراق منتقل کردساعت: 01:40
گذشته تاریخی تخلیه: 1301/01/29
کد خبر: 1822731

خبرگزاری مناسب سوریه گزارش داد کدام ممکن است نیروهای اشغالگر آمریکا عالی کاروان نیروی دریایی را به همین دلیل ناخوشایند سوریه توسط گذرگاه {غیرقانونی} الولید به عراق منتقل کردند.

به گزارش آنلاین {اطلاع رسانی} راهی که در آن دانا ؛ خبرگزاری مناسب سوریه گزارش داد کدام ممکن است آمریکا در داخل جاری {انتقال} عالی کاروان نیروی دریایی به همین دلیل سوریه به عراق است.

بر ایده این گزارش، نیروهای اشغالگر آمریکا کاروانی به همین دلیل خودروهای نیروی دریایی را به همین دلیل پایگاه شخصی در داخل قلمرو الجزیره سوریه به عراق منتقل کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است هم توسط گذرگاه {غیرقانونی} الولید در داخل حومه حسکه.

دارایی ها محله ای ادعا کردند کدام ممکن است کاروانی متشکل به همین دلیل 108 {خودرو} شامل می شود عالی اسباب بازی تریلر حامل خودروهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 40 وسایل نقلیه شامل می شود وسایل نقلیه های یخچال دار به در کنار 8 خودروی نیروی دریایی متعلق به نیروهای اشغالگر یانکی به همین دلیل پایگاه شخصی در داخل فرودگاه نیروی دریایی بی رنگ الجیر بیرون شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عازم شدند. رفتن وی ذکر شد: الولید به صورت {غیرقانونی} در داخل مرز عراق {حرکت} کرد.

ده‌ها خودروی نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تانکر حامل نفت سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه‌های دزدیده شده متعلق به نیروهای اشغالگر یانکی در داخل هفته‌های جدیدترین پایگاه‌های شخصی را در داخل آنلاین الجزیره سوریه توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت ناخوشایند عراق {حرکت} کرده‌اند.

انتهای پیام/